Öffens höstmöte

Öffens höstmöte
1 November 2018 18:00 - 1 November 2018 21:00

Det har åter igen blivit dags att välja en ny styrelse för Öffen, den 1.11 kl. 18.00 i specialföreningskansliet (SPF) ordnar Östra Finlands Nation höstmöte där bland annat en styrelse för verksamhetsåret 2019 väljs, samt andra förtroendeuppdrag. Vi kommer att bjuda på kaffe och någonting smått att äta. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

Här är styrelseposterna:
-Kurator: Föreningens ordförande, vilket innebär att man håller i trådarna för verksamheten.
-Vice Kurator: Sköter kuratorns ärenden då denne inte har möjlighet, den enda egna uppgiften är att man är ansvarig för årsfesten.
-Skattmästare: Sköter föreningens ekonomi. Håller reda på pengarna o bankkontot, betalar räkningar o lagar exceltabeller…
-Sekreterare: Tar hand om föreningens pappersarbete, skriver protokoll o förvarar post.
-Infosekreterare: duracellpupu som läser email, hämtar post, skickar post, updaterar facebok, instagram o.sv. I princip den som sköter en stor del av kommunkationen.
-Klubbhövding: Ansvarar för att värna nationens drycker och att producera Wäiski
-Värdinna: Planerar och lagar mat för fester
-Extra medlem: Inget särskillt uppdrag, alltså gör de lite allt o ingenting

Om man inte är intresserad av att vara med i styrelsen kan man också ställa upp i andra förtroendeuppdrag som t.ex. att fungera som Fanbärare. Fanbärarna är de som stolt bär Öffens fana, en handfull gånger om året.Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f. är en förening för studerande från de östra delarna av Finland, d.v.s. i princip från Sibbo norrut och österut. Men förstås är även ...

Glada öffeniter under gårdagens #fastlaskis i ett soligt Åbo. I år blev det en lottopulka med både lottoboll, lyckohjul och lottovinst-check #öffen #öffenbjörnen #offbjorn #fastlaskiainen #ÅAkärlek
Läs mer


Glada öffeniter under gårdagens #fastlaskis i ett soligt Åbo. I år blev det en lottopulka med både lottoboll, lyckohjul och lottovinst-check #öffen #öffenbjörnen #offbjorn #fastlaskiainen #ÅAkärlek
Läs mer


Glada öffeniter under gårdagens #fastlaskis i ett soligt Åbo. I år blev det en lottopulka med både lottoboll, lyckohjul och lottovinst-check #öffen #öffenbjörnen #offbjorn #fastlaskiainen #ÅAkärlek
Läs mer